Informace k provozu 15. MŠ od 3. května 2021

01. Kvě. 2021

Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, se s účinností od 3. 5. 2021 mění následující:

  • preventivní antigenní testování dětí bude prováděno 1x týdně, bezprostředně po příchodu do MŠ. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu.

Pravidelné testování bude vždy v pondělí – opět vchod zahradou.

Celé znění mimořádného opatření – Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021:  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (15mspisek.cz)