Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

03. Led. 2021

Provoz mateřských škol

  • je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle „Manuálu“. (Celé znění:  https://www.15mspisek.cz/wp-content/uploads/2021/01/Provoz-škol-a-školských-zařízení-ve-školním-roce-2020_2021-vzhledem-ke-Covid-19_dále-také_Manuál.pdf )
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Celé znění. https://www.15mspisek.cz/wp-content/uploads/2021/01/Informace-k-provozu-škol-a-školských-zařízení-od-27_prosince-2020-do-10_ledna-2021.pdf