Informace o letním prázdninovém provozu MŠ

01. Kvě. 2021

Naše MŠ bude v době hlavních školních prázdnin v provozu v době od 1. – 4. července 2021, od 19. – 25. července 2021 a od 23. 8. – 31.8. 2021, a to i pro přihlášené děti z jiných MŠ ve městě jako v minulých letech. 

V případě, že budete potřebovat dítě do MŠ umístit i mimo uvedené dny, vyplňte „Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ v době hlavních školních prázdnin“ a nejpozději do 31. května 2021 odevzdejte paní učitelce ve třídě (vyplňujte na každé dítě a týden zvlášť). Vaše žádosti budou předány do jednotlivých MŠ hromadně, proto je nutné dodržet datum odevzdání vyplněných žádostí. Tuto žádost vyplňují i rodiče, kteří budou přihlašovat dítě do 15. MŠ.