Oslava MDD na školní zahradě – 1. června 2022

23. Kvě. 2022

Vážení rodiče, prarodiče, milé děti,

srdečně vás zveme na zábavné odpoledne plné her a soutěží při příležitosti MDD, které se bude konat na školní zahradě ve středu 1. června 2022 od 15.00 do 16.30 hodin .

Pro děti budou připraveny zábavné úkoly na stanovištích. Prosíme rodiče – dobrovolníky o pomoc při organizaci soutěží na jednotlivých stanovištích a dále o dobrůtky do dětského rautu. Předem moc děkujeme za pomoc i dobroty pro děti.

Děti si vyzvedněte ve třídách a na zahradu přijďte společně.

Poznámka: v případě špatného počasí se akce na zahradě ruší.