Otevření MŠ po karanténě dne 16.11.2020

13. Lis. 2020

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamuji, že od pondělí 16. 11. 2020 bude obnoven provoz v naší mateřské škole.

Složitá epidemiologická situace a nouzový stav však stále trvají. Žádáme Vás proto o důsledné dodržování hygienických opatření v celé budově MŠ (roušky, rozestupy, dezinfekci rukou). Z důvodu minimalizace kontaktů doprovod dítěte i nadále zajišťujte pouze jednou osobou.

Přijímány budou pouze děti zdravé – bez příznaků respiračního nebo jiného onemocnění.

Při projevu příznaků onemocnění kontaktujte, prosím, neprodleně svého lékaře.

Vyskytne-li se ve Vaší rodině onemocnění COVID-19, žádáme Vás o důsledné dodržování doporučení KHS a Vašich lékařů. Bude-li Vám a Vašemu dítěti nařízena karanténa, oznamte toto neprodleně MŠ a odhlaste Vaše dítě po dobu karantény z docházky.

Pro předškoláky, kteří plní povinnou předškolní docházku a z preventivních důvodů nebudou zatím do MŠ docházet, máme připraveny učební materiály k domácímu procvičování. Kontaktujte, prosím, paní učitelky Vašeho dítěte.

Vážení rodiče, všichni doufáme, že se tato současná nepěkná doba co nejdříve změní v tu normální, a že už se budeme společně s Vašimi dětmi do konce školního roku v mateřské škole jenom radovat a užívat si hry a činnosti, které máme připraveny.  

I nadále pravidelně sledujte webové stránky 15. MŠ, kde budeme poskytovat nové aktuální informace. Děkuji Vám.

Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka

(zpráva byla zveřejněna v pátek 13.11.2020 v 9.57 hodin)