Péče o děti rodičů vybraných profesí – možnost umístění dětí v kmenové MŠ

13. Dub. 2021

Do MŠ je možné podle bodu I./14 mimořádného opatření MZ ČR přijmout také již řádně zapsané děti rodičů, pracujících v IZS a dalších vybraných profesí. V souladu s odkazovaným mimořádným opatřením se jedná o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  •  Pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  •  Pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  •  Zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  •  Příslušníci ozbrojených sil,
  •  Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  •  Zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  •  Zaměstnanci Úřadu práce ČR,
  •  Zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
  •  Zaměstnanci Finanční správy ČR

Více:  Opatření-ve-školách-1_fáze-rozvolnění-od-12_4_-2021-do-odvolání.pdf (15mspisek.cz)

V případě zájmu volejte na mobil: 731 560 358.

Děti jsou ve třídách dle nařízení v max. počtu 15 dětí. Prosíme proto o přihlašování dětí, které dosud do MŠ po znovuotevření nenastoupily, s dostatečným předstihem. Na následující týden vždy nejpozději do pátku do 10.00 hodin a to výhradně na mobil 731 560 358.

Děti, již přihlášené po znovuotevření MŠ, přihlašujte klasickou formou – SMS na mobil: 703 468 535.

Děkujeme za pochopení.