Povinné předškolní vzdělávání v době mimořádných opatření – informace

07. Bře. 2021

Vážení rodiče,

na základě metodického materiálu MŠMT a v souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, a nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.

Celé znění metodického materiálu:  MS_DV (15mspisek.cz)

 

Distanční vzdělávání v 15. MŠ

Povinné, distanční, předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ se týká dětí – předškoláků ve žluté a zelené třídě. Bude probíhat formou plnění praktických úkolů v týdenních tematických blocích, kdy budeme vycházet z přirozených podmínek dětí v jejich domácím prostředí – např. pobyt v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, tvořivé činnosti, práce na zahradě, vytváření portfolia apod.).

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou v naší MŠ vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů, bude distanční vzdělávání uzpůsobeno podle jejich potřeb a individuálních možností.  Zaměříme se také na komunikaci s rodiči a na jejich poradenskou podporu.

Vypracované úkoly (PL, obrázky apod.) dětem zakládejte (např. do krabice od bot) bude to tzv. portfolio dítěte. Po znovuotevření MŠ dítě toto své portfolio s vypracovanými úkoly do MŠ přinese. Podle odevzdaných úkolů a zapojení dětí do aktivit, budeme dle metodického pokynu MŠMT hodnotit i docházku dětí v době uzavření mateřské školy. Bude tak ze zákona dokladováno povinné předškolní vzdělávání distanční formou a účast dítěte v něm.

Sledujte, prosím, Vaše emaily, kam Vám budeme 1x týdně (pravděpodobně v neděli) posílat materiály pro vzdělávání dětí a dále informace v aktualitách na webu, kde v případě změny najdete potřebné informace.

Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, popř. tisku pracovních listů, je možné tyto materiály vyzvednout v MŠ a to po telefonické domluvě na tel. 731 560 358 v předem domluveném čase.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že společnými silami vzdělávání našich předškoláčků zvládneme. Pozdravujte děti, stýská se nám po nich.