Provoz MŠ v Písku v době letních prázdnin

12. Dub. 2022

V době letních prázdnin bude naše MŠ v provozu:

1.7.2022 a dále od 22.8. – 26.8. a od 29.8. – 31.8. 2022.

Dítě je nutné přihlásit ve své třídě nejpozději do 31.5. 2022.

Provoz v ostatních MŠ v Písku v době prázdnin – zde:     File.ashx (mesto-pisek.cz)

Dítě je nutné k docházce do MŠ přihlásit!!!

Pro přihlášení dítěte do jiné MŠ v Písku (s výjimkou mateřských škol ZŠ JKT) je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31.5.2022 – zde: Žádost-o-umístění-do-jiné-MŠ-v-Pisku-v-době-hlavních-školních-prázdnin.doc (live.com)

Pro přihlášení dítěte do 9. MŠ a 11. MŠ ZŠ J.K.TYLA v Písku je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31.5.2022 – zde: Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ v době hlavních školních prázdnin (15mspisek.cz)