Provoz MŠ v době letních prázdnin – připomenutí

26. Kvě. 2024

Připomínáme termín odevzdání přihlášek do MŠ v Písku v době letních prázdnin. Naše MŠ bude otevřena pouze 29. 7. –  11. 8. 2024 a 26. 8. – 1. 9. 2024. V ostatních týdnech bude provoz v jednotlivých MŠ v Písku podle rozpisu. 

Více v aktualitě z 10. března 2024: Provoz MŠ v době letních prázdnin 2024 – 15. Mateřská škola Písek (15mspisek.cz)

Pokud potřebujete vaše dítě do některé z mateřských škol v Písku umístit, je nutné tyto přihlášky odevzdat učitelkám ve třídách nejpozději do 31. května 2024. Poté budou přihlášky předány na jednotlivé MŠ a případné pozdější přihlášení dítěte si budete v konkrétní MŠ vyřizovat sami.

Pro přihlášení dítěte do jiné MŠ (kromě  ZŠ JKT a TGM) v Písku je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31.5.2024 – zde: Microsoft Word – Žádost-2024 o-umístění-dítěte-do-jiné-MŠ-v-Písku (15mspisek.cz)

Pro přihlášení dítěte do 9. MŠ a 11. MŠ ZŠ J.K.TYLA v Písku je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31.5.2024 – zde: Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ v době hlavních školních prázdnin (15mspisek.cz)

Pro přihlášení dítěte do 3. MŠ ZŠ T. G. MASARYKA v Písku je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31. 5. 2024 – zde: Microsoft Word -Žádost o umístění dítěte do 3. MŠ v Písku 24 (15mspisek.cz)

Děkujeme za pochopení a dodržení termínu.