Provoz MŠ v Písku v době letních prázdnin – připomenutí

22. Kvě. 2022

Připomínáme termín odevzdání přihlášek do MŠ v Písku v době letních prázdnin!!! Naše MŠ bude otevřena pouze 1. 7. 2022 a  22. – 31. srpna 2022. V ostatních týdnech bude provoz v jednotlivých MŠ v Písku podle rozpisu. 

Více v aktualitě z 12. dubna 2022: Provoz MŠ v Písku v době letních prázdnin – 15. Mateřská škola Písek (15mspisek.cz)

Pokud potřebujete vaše dítě do některé z mateřských škol v Písku umístit, je nutné tyto přihlášky odevzdat učitelkám ve třídách nejpozději do 31. května 2022. Poté budou přihlášky předány na jednotlivé MŠ a případné pozdější přihlášení dítěte si budete v konkrétní MŠ vyřizovat samy.

Pro přihlášení dítěte do jiné MŠ v Písku (s výjimkou mateřských škol ZŠ JKT) je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31.5.2022 – zde: Žádost-o-umístění-do-jiné-MŠ-v-Pisku-v-době-hlavních-školních-prázdnin.doc (live.com)

Pro přihlášení dítěte do 9. MŠ a 11. MŠ ZŠ J.K.TYLA v Písku je nutné vyplnit přihlášku a předat ji ve své třídě nejpozději do 31.5.2022 – zde: Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ v době hlavních školních prázdnin (15mspisek.cz)

Děkujeme za pochopení a dodržení termínu.