Školní rok 2021 – 2022 začíná 1. září

30. Srp. 2021

Vážení rodiče, milé děti.

Vítáme Vás po prázdninách v mateřské škole. Nový školní rok začíná ve středu 1. září. Provoz školy je od 06.00 do 16.30 hod.

     Na děti se těší:

  •      v 1. třídě –  červené Marcela Novodvorská (třídní učitelka), Eva Říhová (učitelka)
  •      ve 2. třídě – modré – Mgr. Markéta Chvátalová (třídní učitelka) a Ivana Šůsová (učitelka)
  •      ve 3. třídě – žluté – Bc. Barbora Holečková (třídní učitelka), Jarmila Svobodová (učitelka), Renata Višvaderová (pedagogická asistentka)
  •      ve 4. třídě – zelené – Jana Měšťanová (třídní učitelka), Ivana Tíchová (učitelka)

     a dále:

  • Jana Poklopová (učitelka)
  •  Marcela Pivoňková a Miluše Řehořová (paní uklízečky)
  •  Andrea Supová (školní asistentka)
  •  Hana Bečvářová a Lenka Velická (paní kuchařky)
  •  Ladislav Dušek (pan školník).

Seznamy dětí s umístěním do jednotlivých tříd najdete za prvními vchodovými dveřmi (uvnitř budovy) vpravo na nástěnce s tablem z druhé strany. Více informací o chodu MŠ získáte v rubrikách na webu a dále na třídních schůzkách v září.

Ve vnitřních prostorách budovy MŠ nadále platí povinná proticovidová opatření (respirátory, dezinfekce rukou). Do MŠ přivádějte pouze děti zdravé!!! Při jakémkoliv příznaku nemoci bude dítě okamžitě vyřazeno z pobytu v MŠ a dle nařízení je nutná návštěva pediatra.

Vážení rodiče, těšíme se na vzájemnou spolupráci ku prospěchu Vašich dětí a věříme, že nový školní rok prožijeme ve zdraví, radosti a pohodě. 

 Za zaměstnance15. MŠ Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka.