Úplata za předškolní vzdělávání – dodatek

20. Lis. 2020

Dojde-li k přerušení nebo omezení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 dní, bude snížena měsíční úplata o 17,- Kč.

Úplné znění dodatku č. 5 ke směrnici č.10 K výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole a zájmové vzdělávání ve školní družině ze dne 1. 9. 2017 najdete v rubrice DOKUMENTY – PŘEDPISY A DOKUMENTY.