Upřesnění informací k otevření MŠ pro předškoláky od 12. dubna 2020

08. Dub. 2021

Vážení rodiče,

Dle pokynů a nařízení mohou od 12. dubna 2021 navštěvovat mateřskou školu pouze předškoláci, kteří plní povinné předškolní vzdělávání a kteří:

  • nemají příznaky onemocnění COVID-19
  • a podstoupili vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před vstupem do MŠ, s negativním výsledkem

Testování bude prováděno v MŠ 2x týdně (v pondělí a ve středu) do odvolání, v místě tomu určeném – v suterénu MŠ (vchod ze zahrady, vpravo z boku budovy). Vyšetření bude provedeno za přítomnosti rodiče dítěte (zákonného zástupce) a školní asistentky MŠ, je bezbolestné, provádí se výtěrem z obou nosních dírek přední části nosu. V případě, že dítě nebude v testovacím dnu přítomno, bude testováno následující den. Počítejte s Vaší přítomností po celou dobu testování (cca do 15 minut).

V případě, že dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, je od testování po tuto dobu osvobozeno. Toto bude uznáno pouze na základě doloženého písemného potvrzení.

Doporučujeme dítě na testování připravit (můžete shlédnout s dětmi instruktážní video)   

Více informací o testování:

Další důležité dokumenty: prosím o přečtení dokumentů v následujících odkazech.