Vyšetření zraku dětí v MŠ 25. ledna 2022

04. Led. 2022

Preventivní vyšetření zraku dětí proběhne v úterý 25. ledna 2022 od 8.30 hod. přímo v naší MŠ.

Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s., které se zabývá problematikou preventivního vyšetření zraku předškolních dětí pomocí speciálního přístroje PlusoptiX, nabízí  v rámci projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“ vyšetření zraku dětí přímo u nás v MŠ. Odborníky je toto vyšetření doporučováno každoročně do 7 let věku dítěte. Vyšetření trvá jenom malou chviličku a je bezbolestné. Pokud chcete nechat Vaše dítě vyšetřit, podepište ve třídě souhlas s vyšetřením a zaplaťte paní učitelce poplatek 170,- Kč. Více informací naleznete na nástěnce ve vaší třídě, dále v letáčku, který vám předají paní učitelky nebo na webových stránkách zařízení – viz odkaz níže:

Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s.