Zápis do 1. třídy základní školy

02. Dub. 2021

Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Písek pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v pátek 9. dubna od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu 10. dubna od 9.00 do 11.00 hodin.

Zápis do 1. tříd se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí narozených před 1. září 2014, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. Zápis je povinný, dostavit se k němu musí i děti, které měly odloženou školní docházku pro školní rok 2020/2021 a byly řádně zapsány.

Stejně jako minulý rok budou zápisy vzhledem k aktuální epidemické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu bez přímé účasti dětí.

Rodiče mohou podat žádost o zapsání dítěte do 1. třídy elektronicky. Této možnosti mohou využít, jen pokud mají zřízenou datovou schránku nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. Odkaz na elektronickou přihlášku rodiče najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol. Ostatní zákonní zástupci si budou moci přihlášku stáhnout z webových stránek školy a vyplněnou ji pak spolu s potřebnými přílohami musí doručit poštou nebo ji v době zápisu vhodit do boxu, který bude umístěn před vchodem do školy.

Bližší informace k zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podrobnější informace pro rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě do ZŠ E. Beneše: Zápis do 1. tříd – Základní škola Edvarda Beneše (zsebenese.cz)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________