Zápis do mateřské školy pro ukrajinské děti 16.6.2022

13. Čvn. 2022
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 14.00 do 17.00 h. Pro děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 (předškolní děti) je zápis povinný (zákon č. 561/2004 Sb, § 34a). 
Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2019, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2022/2023 do mateřské školy.
K zápisu je nutno přinést:
  • doklad totožnosti dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci