Zápis do MŠ 5. a 6. května 2021

20. Dub. 2021

Zápis dětí do 15. mateřské školy se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2021

od 13:00 do 17:00 hodin.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (předškolní děti), a to  za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

Dále budou zapisovány děti narozené v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2018, které ještě mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2021/2022 do mateřské školy.

Děti s vadami řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy v 13. mateřské škole, tř. Přátelství 2065, Písek.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další důležité informace a dokumenty  – prosíme o jejich přečtení.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole – více: Kritéria-přijímání-do-MŠ-na-školní-rok-2021_2022.pdf (15mspisek.cz)

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání – sdělení ředitele školy. (Podrobnější informace o zápisu) – více: Organizace-zápisu-k-PV-do-MŠ-na-školní-rok-2021_2022.pdf (15mspisek.cz)

Žádost k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 – více: Žádost-o-přijetí-do-15_MŠ-na-školní-rok-2021_2022.pdf (15mspisek.cz)

Více informací o 15. MŠ – viz rubriky webových stránek MŠ – více: 15. Mateřská škola Písek – Základní škola Edvarda Beneše (15mspisek.cz)