Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro děti uprchlíků z Ukrajiny – 16.06.2022

03. Kvě. 2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb., „Lex Ukrajina“ jsou stanoveny ve městě Písek zápisy k předškolnímu vzdělávání pro děti uprchlíků z Ukrajiny na den 16.06.2022.  K vyhlášení termínu dojde v nejbližších dnech.

S ohledem na omezený počet míst ve školkách a zároveň na nutnost dodržení české legislativy zejména v oblasti povinného očkování, město nepřerušilo činnost adaptačních skupin pro ukrajinské děti ve věku 3 – 6 let, které stále probíhají na ZŠ T. G. Masaryka.

S prací v adaptačních skupinách je počítáno i přes prázdniny a stejně tak od září 2022. V těchto skupinách prioritně pracují ukrajinské učitelky či vychovatelky. K těmto probíhajícím aktivitám město připravuje adaptaci jiných prostor, které by měly být k dispozici v následujícím školním roce.