Zelená třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 2. patro, vpravo

Učitelky: Jana Měšťanová (třídní učitelka) a Ivana Tíchová (učitelka)

Počet dětí: 23 (11 dívek, 12 chlapců) + 1 dítě na individuální vzdělávání, 23 předškoláků, 4 děti s odkladem školní docházky

Povinné předškolní vzdělávání: 08:00 – 12:00 (neplatí v době prázdnin)

Zástupci rodičů: 

Naše záměry


Naším záměrem je vytvořit ve třídě přirozenou cestou kamarádské a klidné prostředí, upevňovat u dětí sebeobslužné návyky při denní hygieně, stolování a oblékání.  Formou her a činností rozvíjet dětskou fantazii a vědomosti o životě kolem nás. Předškolní děti důsledně připravit na vstup do základní školy – prohlubovat poznatky a dovednosti ve všech oblastech.

Organizace dne


06:00 – 08:00              Příchod dětí do MŠ

06:00 – 08:20              Spontánní činnosti, úklid, hygiena

08:20 – 08:40              Hygiena, svačina

08:40 – 09:10              Řízená činnost

09:10 – 09:30              Cvičení

09:30 – 11:30              Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00              Hygiena, oběd

12:00 – 13:45              Odpočinek, odchod dětí po obědě, zájmové činnosti, logopedie

13:45 – 14:15              Vstávání, hygiena, svačina

14:15 – 16:30              Spontánní činnosti, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá