Zelená třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 2. patro, vpravo

Učitelky: Marcela Novodvorská (třídní učitelka) a Bc. Michaela Papánová (učitelka)

Počet dětí: 25 (12 děvčat, 13 chlapců), 9 předškoláků

Povinné předškolní vzdělávání: 08:00 – 12:00 (neplatí v době prázdnin)

Zástupci rodičů: 

Naše záměry


Naším hlavním záměrem je vytvořit dětem klidné a přátelské prostředí pro přípravu dětí na školu i na život.

Organizace dne


06:00 – 08:00              Příchod dětí do MŠ

06:00 – 08:20              Spontánní činnosti, úklid, hygiena

08:20 – 08:40              Hygiena, svačina

08:40 – 09:10              Řízená činnost

09:10 – 09:30              Cvičení

09:30 – 11:30              Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00              Hygiena, oběd

12:00 – 13:45              Odpočinek, odchod dětí po obědě, zájmové činnosti, logopedie

13:45 – 14:15              Vstávání, hygiena, svačina

14:15 – 16:30              Spontánní činnosti, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá