Dokumenty

Dokumenty a tiskopisy ke stažení


Školské obvody spádových mateřských škol - více

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 - sdělení ředitele školy

Kritéria přijímání do MŠ pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Přihláška na stravování v MŠ pro školní rok 2021/2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Provoz mateřských škol v Písku v době hlavních školních prázdnin

Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ v Písku době hlavních školních prázdnin

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (dále také Manuál)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v MŠ (MŠMT)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Opatření ve školách - 1. fáze rozvolnění od 12. 4. 2021

Mimořádné opatření - testování ve školách

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021

Kontrolní seznam příznaků Covid-19

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 9. července 2021

Ochranné opatření - omezení o překročení státní hranice s účinností od 9. července do odvolání

Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021