Červená třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 1. patro, vlevo

Učitelky: Bc. Barbora Holečková (třídní učitelka) a Ivana Tíchová (učitelka)

Počet dětí:  23 (12 děvčat, 11 chlapců)

Zástupci rodičů: 

Naše záměry


Citlivě začlenit nově příchozí děti do MŠ. Seznamovat je s kolektivem nových kamarádů.

 

Organizace dne


06:00 – 08:00        Příchod dětí do MŠ, spontánní činnosti, volné hry ve třídě

08:00 – 08:30        Úklid, přivítání v komunitním kruhu, ranní cvičení, hygiena

08:30 – 09:00        Dopolední svačina, hygiena

09:00 – 09:30        Řízená činnost, výchovně vzdělávací činnost

09:30 – 11:30        Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00        Hygiena, oběd

12:00 – 12:30        Příprava na odpočinek, odchod dětí, které jdou po obědě

12:30 – 14:00        Odpočinek, čtení nebo poslech pohádky

14:00 – 14:30        Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30        Volné hry, nabídka činností, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá