Červená třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 1. patro, vlevo

Učitelky:  Marcela Novodvorská (třídní učitelka) a Eva Říhová (učitelka)

Počet dětí: 23 (10 dívek, 13 chlapců)

Zástupci rodičů: 

Naše záměry


Pomocí rituálů povedeme děti k osvojení pravidel chování v MŠ a přivykání soužití v kolektivu vrstevníků. Naším hlavním cílem je celostní rozvoj dětí ve všech oblastech vzdělávání a dále pak výchova dětí k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci a prosociálnímu jednání, jež jsou základem pro přátelství a respektování ostatních. Pro děti vytváříme nesoutěživé prostředí a preferujeme aktivity založené na spolupráci.

Organizace dne


06:00 – 08:00        Příchod dětí do MŠ, spontánní činnosti, volné hry ve třídě

08:00 – 08:30        Úklid, přivítání v komunitním kruhu, ranní cvičení, hygiena

08:30 – 09:00        Dopolední svačina, hygiena

09:00 – 09:30        Řízená činnost, výchovně vzdělávací činnost

09:30 – 11:30        Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00        Hygiena, oběd

12:00 – 12:30        Příprava na odpočinek, odchod dětí, které jdou po obědě

12:30 – 14:00        Odpočinek, čtení nebo poslech pohádky

14:00 – 14:30        Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30        Volné hry, nabídka činností, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá