Plán akcí

PLÁN AKCÍ

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

________________________________________________________________________________________________________

Září 2020

 • zahájení školního roku (1.9.)
 • návštěva loutkového divadla – LS Nitka – 2., 3., 4. třída (4.9.)
 • „Človíček“ – vzdělávací program v Prácheňském muzeu 4. třída (8.9., 15.9., 22.9., 29. 9.)
 • posezení s rodiči – informativní třídní schůzky – školní vzdělávací program, řády školy, provoz, organizace školního roku, doplňkové programy, akce pro děti (14. – 17. 9. od 15.30 hod.)
 • zahájení projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 2., 3. a 4. třída
 • „Jak krteček písničku našel“ – divadlo v MŠ (Bambini) 17.9.
 • „Judo školička v MŠ“ – ukázková hodina (24.9.)
 • schůzka výboru „Spolku“

_____________________________________________________________________________________________________

Říjen 2020

 • „Človíček“ – vzdělávací program v Prácheňském muzeu 4. třída (6.10.)
 • „Človíček“ – vzdělávací program – závěr v MŠ – 4. třída (13.10.)
 • schůzka se zástupci rodičů – termín bude upřesněn
 •  členská schůze „Spolek Rodiče dětem…“
 •  „Povídání o chování“ – výchovně vzdělávací program v MŠ (20.10.)
 • návštěva klinické logopedky Mgr. Malčíkové (14.10.)
 • zahájení činností doplňkových programů
 • saunování – 2. třída (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída (vždy ve čtvrtek)

_____________________________________________________________________________________________________

Listopad 2020

 • saunování – 2. třída, (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída, (vždy ve čtvrtek)
 • Bruslení dětí a dospěláků – organizuje Spolek Rodiče dětem…

_____________________________________________________________________________________________________

Prosinec 2020

 • „Čertovská show“ spojená s nadílkou – Bambiny (3.12., od 8.45)
 • návštěva Prácheňského muzea – tvořivá dílna 4. třída
 • návštěva Prácheňského muzea – výstava a tvořivá dílna 3. třída
 • předvánoční setkání s rodiči „Vánoční dostaveníčko“ – zahrada MŠ (17.12. od 16.00)
 • vánoční posezení s dětmi u stromečku, rozbalování dárků (12.12., dopoledne)

_____________________________________________________________________________________________________

Leden 2021

 • saunování – 2. třída, (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída, (vždy ve čtvrtek)
 • výlety za zvířátky (krmení muflonů)
 • „Hřiště bez bot“ – sportovní výlet – 1. a 2. třída
 • „Hopsárium“ – sportovní výlet – 3. a 4. třída
 • předplavecký výcvik – 4. třída (28.1.)

___________________________________________________________________________________________________

Únor 2021

 • „Veselé šaškování“ – maškarní karneval – Hudební divadlo Bambiny (15.2., od 8.45)
 • předplavecký výcvik – 4.třída (11.2., 18.2., 25.2.)

_____________________________________________________________________________________________________

Březen 2021

 • předplavecký výcvik – 4.třída (4.3.)
 • předplavecký výcvik – 3. třída (11.3., 18.3., 25.3.)
 • Preventivní vzdělávací program – dopravní výchova „Klaun TÚTÚ učí děti dopravu“ (9.3.)

_____________________________________________________________________________________________________

Duben 2021

 • předplavecký výcvik – 3. třída (8.4., 15.4.)
 • velikonoční dílnička – 3. třída (2.4., od 15.30)
 • beseda s policisty Policie ČR
 • „Školička s Rákosníčkem“ Hudební divadlo Bambiny (28.4.)
 • zápis do 1. třídy ZŠ

_____________________________________________________________________________________________________

Květen 2021

 • dílnička pro tatínky – dárek pro maminku – 4. třída
 • oslava Dne matek – besídky pro maminky (10. – 13. 5.
 • zápis do MŠ
 • setkání s předškoláky v ZŠ E. Beneše – cyklus návštěv – 3. a 4. třída – předškoláci
 • návštěva muzea a historického centra města
 • Pískoviště – hry, soutěže, vystoupení „Notičky“
 • týdenní zdravotně tělovýchovný pobyt předškoláků (24.5. – 28.5.) ????

_______________________________________________________________________________________________

Červen 2021

 • oslava Dne dětí – společná akce s rodiči
 • školní výlet –  1. a 2. třída
 • školní výlet –  3. a 4. třída
 • rozloučení s předškoláky – Divadlo KOS (divadlo, pasování a slavnostní oběd) – 15.6., od 15.00)

_____________________________________________________________________________________________________

Soutěže a projekty:

 • „Se Sokolem do života“ – 5. ročník (spolupráce s Českou obcí sokolskou)
 • „Máme rádi zvířata“ (spolupráce s Krajskou veterinární správou pro Jihočeský kraj)
 • „Odborník v MŠ“ – setkání s odborníkem v MŠ – knihovnice, kameraman, muzejní pedagog, trenér juda, trenér florbalu (částečně přesunuto z loňského školního roku v souvislosti s COVID-19
 • dle dalších nabídek

_____________________________________________________________________________________________________

Tento plán je orientační, bude průběžně doplňován o další akce.

 • „Cvičení pro MŠ“ – For Body Studio
 • Městská knihovna – vzdělávací programy
 • Sladovna – vzdělávací program
 • solná jeskyně – 2. třída
 • Prácheňské muzeum – vzdělávací programy

 

Plánované akce mohou být zrušeny, popř. posunuty na jiný termín z důvodu mimořádné situace v souvislosti s COVID-19.