Plán akcí

PLÁN AKCÍ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

________________________________________________________________________________________________________

Září 2023

 • zahájení školního roku (4.9.)
 • návštěva loutkového divadla – LS Nitka – 3., 4. třída (8.9.)
 • „Človíček“ – vzdělávací program v Prácheňském muzeu 3. a 4. třída
 • posezení s rodiči – informativní třídní schůzky – školní vzdělávací program, řády školy, provoz, organizace školního roku, doplňkové programy, akce pro děti
 • schůzka výboru „Spolku“
 • schůzka se zástupci rodičů – termín bude upřesněn
 • členská schůze „Spolek Rodiče dětem…“

_____________________________________________________________________________________________________

Říjen 2023

 • „Človíček“ – vzdělávací program v Prácheňském muzeu 3. a 4. třída
 • zahájení činností doplňkových programů
 • saunování – 2. třída (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída (vždy ve čtvrtek)

_____________________________________________________________________________________________________

Listopad 2023

 • saunování – 2. třída, (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída, (vždy ve čtvrtek)

_____________________________________________________________________________________________________

Prosinec 2023

 • „Čertovská show“ spojená s nadílkou – Bambiny
 • návštěva Prácheňského muzea – výstava a tvořivá dílna 3. třída
 • návštěva Prácheňského muzea – výstava a tvořivá dílna 4. třída
 • předvánoční setkání s rodiči „Vánoční dostaveníčko“ – zahrada MŠ
 • vánoční posezení s dětmi u stromečku, rozbalování dárků

_____________________________________________________________________________________________________

Leden 2024

 • saunování – 2. třída, (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída, (vždy ve čtvrtek)
 • výlety za zvířátky (krmení muflonů)
 • předplavecký výcvik – 3 a 4. třída

___________________________________________________________________________________________________

Únor 2024

 • „Veselé šaškování“ – maškarní karneval
 • předplavecký výcvik – 3. a 4.třída

_____________________________________________________________________________________________________

Březen 2024

 • předplavecký výcvik – 3 a 4.třída

_____________________________________________________________________________________________________

Duben 2024

 • předplavecký výcvik – 3. a 4 třída
 • velikonoční dílnička – 3. třída
 • beseda s policisty Policie ČR
 • zápis do 1. třídy ZŠ

_____________________________________________________________________________________________________

Květen 2024

 • oslava Dne matek – besídky pro maminky
 • zápis do MŠ
 • setkání s předškoláky v ZŠ E. Beneše – cyklus návštěv – 3. a 4. třída – předškoláci
 • návštěva muzea a historického centra města
 • Pískoviště – hry, soutěže, vystoupení „Notičky“
 • týdenní zdravotně tělovýchovný pobyt předškoláků

_______________________________________________________________________________________________

Červen 2024

 • oslava Dne dětí – společná akce s rodiči
 • školní výlet –  1. a 2. třída
 • školní výlet –  3. a 4. třída
 • rozloučení s předškoláky – Divadlo KOS (divadlo, pasování a slavnostní oběd) 

_____________________________________________________________________________________________________

Soutěže a projekty:

_____________________________________________________________________________________________________

Tento plán je orientační, bude průběžně doplňován o další akce.

 • „Cvičení pro MŠ“ – For Body Studio
 • „Zdravá odpoledne“ – setkávání dětí a rodičů ve For Body Studiu (besedy a cvičení dětí) – organizuje Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku
 • Městská knihovna – vzdělávací programy
 • Sladovna – vzdělávací program
 • solná jeskyně – dle provozních možností
 • Prácheňské muzeum – vzdělávací programy

 

Plánované akce mohou být zrušeny, popř. posunuty na jiný termín.