Plán akcí

PLÁN AKCÍ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

________________________________________________________________________________________________________

Září 2021

 • zahájení školního roku (1.9.)
 • návštěva loutkového divadla – LS Nitka – 2., 3., 4. třída (10.9.)
 • „Človíček“ – vzdělávací program v Prácheňském muzeu 3. a 4. třída
 • posezení s rodiči – informativní třídní schůzky – školní vzdělávací program, řády školy, provoz, organizace školního roku, doplňkové programy, akce pro děti
 • zahájení projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 2., 3. a 4. tříd

_____________________________________________________________________________________________________

Říjen 2021

 • „Človíček“ – vzdělávací program v Prácheňském muzeu 3. a 4. třída
 • schůzka výboru „Spolku“
 • schůzka se zástupci rodičů – termín bude upřesněn
 •  členská schůze „Spolek Rodiče dětem…“
 • zahájení činností doplňkových programů
 • saunování – 2. třída (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída (vždy ve čtvrtek)
 • „Hřiště bez bot“ – sportovní výlet – 2. a 3. třída

_____________________________________________________________________________________________________

Listopad 2021

 • saunování – 2. třída, (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída, (vždy ve čtvrtek)
 • Bruslení dětí a dospěláků – organizuje Spolek Rodiče dětem…

_____________________________________________________________________________________________________

Prosinec 2021

 • „Čertovská show“ spojená s nadílkou – Bambiny
 • návštěva Prácheňského muzea – výstava a tvořivá dílna 3. třída
 • návštěva Prácheňského muzea – výstava a tvořivá dílna 4. třída
 • předvánoční setkání s rodiči „Vánoční dostaveníčko“ – zahrada MŠ
 • vánoční posezení s dětmi u stromečku, rozbalování dárků

_____________________________________________________________________________________________________

Leden 2022

 • saunování – 2. třída, (vždy v pátek)
 • saunování – 3. a 4. třída, (vždy ve čtvrtek)
 • výlety za zvířátky (krmení muflonů)
 • předplavecký výcvik – 3 a 4. třída

___________________________________________________________________________________________________

Únor 2022

 • „Veselé šaškování“ – maškarní karneval
 • předplavecký výcvik – 3. a 4.třída

_____________________________________________________________________________________________________

Březen 2022

 • předplavecký výcvik – 3 a 4.třída
 • Preventivní vzdělávací program – dopravní výchova „Klaun TÚTÚ učí děti dopravu“

_____________________________________________________________________________________________________

Duben 2022

 • předplavecký výcvik – 3. a 4 třída
 • velikonoční dílnička – 3. třída
 • beseda s policisty Policie ČR
 • zápis do 1. třídy ZŠ

_____________________________________________________________________________________________________

Květen 2022

 • dílnička pro tatínky – dárek pro maminku – 3. třída
 • oslava Dne matek – besídky pro maminky
 • zápis do MŠ
 • setkání s předškoláky v ZŠ E. Beneše – cyklus návštěv – 3. a 4. třída – předškoláci
 • návštěva muzea a historického centra města
 • Pískoviště – hry, soutěže, vystoupení „Notičky“
 • týdenní zdravotně tělovýchovný pobyt předškoláků

_______________________________________________________________________________________________

Červen 2022

 • oslava Dne dětí – společná akce s rodiči
 • školní výlet –  1. a 2. třída
 • školní výlet –  3. a 4. třída
 • rozloučení s předškoláky – Divadlo KOS (divadlo, pasování a slavnostní oběd) 

_____________________________________________________________________________________________________

Soutěže a projekty:

 • „Se Sokolem do života“ – 5. ročník (spolupráce s Českou obcí sokolskou)
 • Výtvarná soutěž pro MŠ v regionu – 10. ročník
 • „Máme rádi zvířata“ (spolupráce s Krajskou veterinární správou pro Jihočeský kraj)
 • „Odborník v MŠ“ – setkání s odborníkem v MŠ – knihovnice, trenér fotbalu, muzejní pedagog, trenér juda, trenér florbalu apod.
 • „Projektové dny v MŠ“
 • dle dalších nabídek

_____________________________________________________________________________________________________

Tento plán je orientační, bude průběžně doplňován o další akce.

 • „Cvičení pro MŠ“ – For Body Studio
 • „Zdravá odpoledne“ – setkávání dětí a rodičů ve For Body Studiu (besedy a cvičení dětí) – organizuje Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku
 • Městská knihovna – vzdělávací programy
 • Sladovna – vzdělávací program
 • solná jeskyně – dle provozních možností
 • Prácheňské muzeum – vzdělávací programy

 

Plánované akce mohou být zrušeny, popř. posunuty na jiný termín z důvodů a dále dle aktuální mimořádné situace v souvislosti s COVID-19.