Žlutá třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 2. patro, vlevo

Učitelky: Bc. Barbora Holečková (třídní učitelka) a Mgr. Markéta Chvátalová (učitelka)

Asistent pedagoga: Renata Višvaderová

Počet dětí: 25 (14 děvčat, 11 chlapců), 25 předškoláků (8 dětí s odkladem školní docházky, 1 dítě se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu a 1 dítě se vzdělává formou individuálního vzdělávání)

Povinné předškolní vzdělávání: 08:00 – 12:00 (neplatí v době prázdnin)

Zástupci rodičů:  

Naše záměry


Hlavním cílem v letošním školním roce je důsledná příprava dětí na základní školní docházku a vedení k maximální samostatnosti. Dále, aby děti měly kladný vztah ke kamarádům, učitelkám ve třídě a k učení. Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dítěte a o vytvoření prostředí, kde je dítě maximálně šťastné, cítí se bezpečně a ze školky si odnáší radostné prožitky. 

Organizace dne


06:00 – 08:00              Příchod dětí do MŠ

06:00 – 08:15              Spontánní činnosti, úklid, hygiena

08:15 – 08:30              Ranní cvičení, hygiena

08:30 – 09:00              Svačina, hygiena

09:00 – 09:30              Řízená činnost

09:30 – 11:30              Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00              Hygiena, oběd

12:00 – 12:30              Odpočinek, hygiena, odchod dětí po obědě

12:30 – 14:00              Odpočinek/spánek, poslech pohádky

14:00 – 14:30              Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30              Hry na přání dětí, individuální práce, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá