Žlutá třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 2. patro, vlevo

Učitelky: Mgr. Tereza Kašková (třídní učitelka) a Mgr. Markéta Chvátalová (učitelka)

Asistent pedagoga: Renata Višvaderová

Počet dětí: 24 (10 děvčat, 14 chlapců), 24 předškoláků (12 dětí s odkladem školní docházky, 1 dítě se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu a 1 dítě se vzdělává formou individuálního vzdělávání)

Povinné předškolní vzdělávání: 08:00 – 12:00 (neplatí v době prázdnin)

Zástupci rodičů:  

Naše záměry


Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch… třeba i malý. Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další vzdělávání i životní cestu.

Organizace dne


06:00 – 08:00              Příchod dětí do MŠ

06:00 – 08:15              Spontánní činnosti, úklid, hygiena

08:15 – 08:30              Ranní cvičení, hygiena

08:30 – 09:00              Svačina, hygiena

09:00 – 09:30              Řízená činnost

09:30 – 11:30              Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00              Hygiena, oběd

12:00 – 12:30              Odpočinek, hygiena, odchod dětí po obědě

12:30 – 14:00              Odpočinek/spánek, poslech pohádky

14:00 – 14:30              Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30              Hry na přání dětí, individuální práce, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá