Modrá třída

Charakteristika třídy


Umístění třídy: 1. patro, vpravo

Učitelky: Ivana Šůsová (třídní učitelka) a Eva Říhová (učitelka) 

Počet dětí: 23 (17 děvčat, 6 chlapců)

Zástupci rodičů: 

 

Naše záměry


Naším záměrem je přirozenou cestou rozvíjet všestranný a harmonický rozvoj dětí. V klidném a kamarádském prostředí formou her budeme rozvíjet dětskou fantazii, vědomosti a získané zkušenosti. Povedeme děti ke kladnému vztahu k vrstevníkům, budeme vytvářet bezpečné, šťastné a radostné prostředí, kde děti vyrůstají.

 

Organizace dne


06:00 – 07:00                   Příchod dětí do MŠ – červená třída

07:00 – 08:15                   Spontánní činnosti, volné hry ve třídě

08:15 – 08:30                   Ranní cvičení, hygiena

08:30 – 09:00                   Svačina, hygiena

09:00 – 09,30                   Řízená činnost, výchovně vzdělávací činnost

09:30 – 11:30                   Pobyt venku (dle aktuálního počasí)

11:30 – 12:00                   Hygiena, oběd

12:00  – 12:30                  Příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě

12:30 – 14:00                   Odpočinek, poslech pohádky

14:00 – 14:30                   Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00                   Volné hry, nabídka činností, odchod dětí domů

16:00 – 16:30                    Volné hry v červené třídě, odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá