Provozní informace a režim MŠ

Jsme mateřskou školou s celodenním provozem s dobou pobytu pro děti od 6.00 do 16.30 hodin. Chod školy má svůj pravidelný denní řád, který je dostatečně flexibilní a umožňuje tak činnosti během dne uzpůsobovat věkovým i individuálním potřebám a zájmům dětí i aktuální situaci v jednotlivých třídách.

Organizace dne v MŠ:
06:00 – 08:00scházení dětí, spontánní činnosti, individuální práce
08:00 – 11:30komunitní kruh, spontánní a řízené činnosti (individuální, skupinové), individuální péče (děti s odklady školní docházky), cvičení a pohybové chvilky, hygiena, svačina, pobyt venku (pozorování, pohybové vyžití)
11:30 – 12:00 – oběd, hygiena
12:00 – 16:30 – odpočinek, svačina, spontánní činnosti (hry a činnosti dle přání dětí), doplňkové programy, individuální práce, rozcházení domů

Při ranním příchodu se děti scházejí od 6.00 do 7.00 hodin ve sběrné třídě, od 7.00 hodin s příchodem dalších tří učitelek se scházejí ve svých třídách. Příchod dětí doporučujeme z důvodu organizace předškolního vzdělávání do 8.00 hodin, přesto je pozdější příchod možný po dohodě s učitelkou ve třídě. Vyzvedávání dětí před obědem je do 11.30 hodin, po obědě od 12.00 do 12.30 hodin, odpoledne od 14.00, a to vždy ze své třídy. V 16.00 hodin se děti přesouvají do sběrné třídy, odkud se do 16.30 hodin rozcházejí domů. Výjimečně, ale vždy se zřetelem k zajištění bezpečnosti dětí, mohou být děti přesouvány do jiné třídy, popř. spojovány, a to zejména z provozních důvodů (např. z důvodu nepřítomnosti učitelek v MŠ např. z důvodu účasti na vzdělávání nebo nemoci anebo z důvodu nemocnosti dětí, nečekané havárie ve třídě apod.). O změnách jsou rodiče informováni na nástěnce u zvonků u vchodu do budovy.

Provozní doba tříd v 15. MŠ - více

Třídy MŠ - umístění - zaměstnanci - více

Povinné předškolní vzdělávání - více

Doplňkové programy - rozvrh - více

Distanční vzdělávání - více

Co dítě potřebuje v MŠ


  • POHODLNÉ OBLEČENÍ DO TŘÍDY I NA POBYT VENKU (dle počasí)
  • BAČKORKY S BÍLOU PODRÁŽKOU (z bezpečnostních důvodů pantofle NE)
  • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (např. ponožky, punčocháče-tepláky, kalhotky-slipy, tričko – vše v igelitové tašce uložené na věšáčku v šatně)
  • PYŽAMKO NEBO NOČNÍ KOŠILKU (jen děti z červené a modré třídy)
  • POLŠTÁŘEK NA ODPOČINEK (jen děti ze žluté a zelené třídy)
  • HRNEČEK (na pitný režim) a denně čistou ŠROUBOVACÍ LAHEV (na pitný režim při pobytu venku)
  • BATŮŽEK NA ZÁDA (na výlety, delší vycházky, plavání apod.)
  • ŽUPAN A GUMOVÉ BOTY KROSKY S PÁSKEM PŘES PATU (jen děti z modré, zelené a žluté třídy – na saunování)
  • Dále doporučujeme: PLÁŠTĚNKU a HOLINKY

DOPORUČENÍ: Zejména mladším dětem, které si často oblečení nepoznají, doporučujeme jednotlivé části oblečení označit. Děkujeme.

 Toaletní potřeby na školní rok 2022/23

  • 1 balení VLHČENÝCH UBROUSKŮ

Poznámka: Ostatní toaletní potřeby nevybíráme, budou hrazeny z rozpočtu školy.

Organizace školního roku


Zahájení školního roku: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: 26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (provoz od 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 20. 2. – 26. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2023 (výuka od 1. 9. 2023)
Zápis do 1. tříd ZŠ: 1. 4. – 30. 4. 2023

Informace o zabezpečení školy a školní zahrady


!!!!!!!! Důležité upozornění – zabezpečení MŠ !!!!!!!!

Prostory MŠ a děti v ní jsou celodenně chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou. V době, kdy jsou děti v budově, je MŠ uzavřena – pro vstup do budovy použijte příslušný zvonek a ohlaste se pověřené osobě. Při odchodu z MŠ použijte tlačítko na otevření dveří.
Elektronicky zabezpečena je také školní zahrada. Při vyzvedávání dětí ze školní zahrady použijte zvonek (na sloupku vpravo). Dveře za sebou vždy zavřete!!!!

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí nevpouštějte do budovy MŠ ani na školní zahradu cizí osoby.

 

Provozní informace


Zaměstnanci MŠ


Vedení MŠ:  Mgr. MARKÉTA CHVÁTALOVÁ, zástupce ředitele pro 15. MŠ

Učitelky:   Bc. HOLEČKOVÁ BARBORA, MĚŠŤANOVÁ JANA, NOVODVORSKÁ MARCELA, Bc. PAPÁNOVÁ MICHAELA, POKLOPOVÁ JANA, ŘÍHOVÁ EVA, ŠŮSOVÁ IVANA, TÍCHOVÁ IVANA 

Asistentka pedagoga: VIŠVADEROVÁ  RENATA 

Školní asistentka:   VODÁKOVÁ ELIŠKA

Uklízečky:   PIVOŇKOVÁ MARCELA, ŘEHOŘOVÁ MILUŠE

Kuchařky:   BEČVÁŘOVÁ HANA, VELICKÁ LENKA

Školník:   DUŠEK LADISLAV